Osteopathie

“Involuntary motion is the essence of life.” James Jealous

Osteopathie is een  volwaardig medische discipline  en maakt deel uit van de aanvullende geneeswijzen. 

Een osteopathische behandeling gebeurt meestal in overleg met de verwijzende arts want osteopathie is  complementair aan de klassieke geneeskunde.

Met behulp van  manuele technieken  gaat de osteopaat op zoek naar  lichamelijke oorzaak-gevolg ketens  die aan de oorsprong liggen van diverse klachten.   Deze oorzaak gevolg ketens zijn functiestoornissen of  bewegingsbeperkingen  met "verre" of "nabije" gevolgen.

Zij ontstaan door een bewegingsverlies in verschillende weefselsystemen. Zo onderscheidt men het musculoskeletaal systeem (spieren, botten, gewrichten en bindweefselvliezen of fascia), het visceraal systeem (de organen) en het cranio-sacraal systeem (schedel en hersenvliezen).  

Afhankelijk van de geschiedenis, het specifieke letselpatroon of de pijn uitlokkende structuur van de patiënt wordt er een  individuele behandelingsstrategie  opgesteld.
De osteopaat hanteert technieken die op deze systemen inwerken.  


In het lichaam en bijgevolg ook in de osteopathie draait alles om  beweeglijkheid. 

De glijvlakken van de organen, de schedelnaden, de raakvlakken van de bindweefselvliezen kunnen net zoals gewone gewrichten "verre" en "nabije" effecten hebben op omringende weefsels en de oorzaak zijn van een  "gerefereerde klacht"  (een klacht "op afstand"). Zo kan bijvoorbeeld littekenweefsel in de buik (vb. het litteken van een keizersnede) bepaalde glijvlakken verstoren en op die manier een lage rugklacht veroorzaken.  


Enkel indien de klacht binnen de juiste context wordt geplaatst, kan deze succesvol behandeld worden.  

De behandeling:

Osteopathie is  "patiënt gericht". Dit wil zeggen dat de patiënt zelf met ál zijn facetten centraal staat tijdens de osteopathische behandeling. De focus ligt op de patiënt met klacht en niet omgekeerd.  

Osteopaten maken gebruik van zachte manuele technieken.  Apparatuur wordt niet gebruikt.

Op een zachte én veilige manier worden de technieken aangepast aan de individuele persoon. 

Osteopatische behandelingen zijn gericht op  decompressie,bewegingsherstel en activatievan zowel perifere als centrale structuren.  Zo verkrijgt men meer vitaliteit en  expressiemogelijkheden van bloedvaten en zenuwen. De zelfregulerende krachten en de genezing (autocorrectie) worden op die manier maximaal bespoedigd. Het komt neer op bijna letterlijk “ruimte creëren”, “dynamiseren” en “opruimen van oude letsel patronen".  

 

Na een osteopatische behandeling moet het lichaam zich aan de nieuwe situatie aanpassen. Dit proces geeft mogelijks volgende klachten: vermoeidheid, korte opflakkering van de symptomen, spierstijfheid, emotionele ontlading. Paniek is niet nodig. Dit is een normale reactie van het lichaam en duurt maximum 2 à 3 dagen. 

De osteopaat “geneest” u niet, maar zorgt door de behandeling voor de nodige voorwaarden waardoor het lichaam van de patient terug zelf in staat is om verder orde op zaken te stellen.

Meer info op osteopathie.be 

Behandeling van volwassenen:
Behandeling van kinderen en baby’s:
Het team osteopaten:
Sterke punten:
Opvolging en preventie:
Tarieven en terugbetaling:
Osteopathie en bedrijven:

Alle consultaties vinden plaats na een telefonische afspraak

Tel: 059 25 17 57

contact

Contact INFO

AfspraakTel:
059 25 17 57

Adres

1e verdiep
Godtschalckstraat 2 bus 0101
8400 Oostende

Groepspraktijk Milho

Godtschalckstraat 1-2
8400 Oostende

E-mail: info@groepspraktijkmilho.be